Schizandra plod 50g

Název

Schizandra plod 50g

Vědecký název

Schizandra chinensis fructus

Používané části

Plod

Fotografie

Účinky

Klanopražka čínká plod
Složení: Schizandra chinensis fructus. V klasické čínské medicíně je schizandra čínská nazývána rostlinou poskytující „plody pěti chutí“ (wu-wei-zi), tj. kyselé, hořké, sladké, palčivé a slané. Má významné hepatoprotektivní, antioxidační a adaptogenní účinky. Zmíněné účinky jsou velmi vhodně doplňovány účinky dalšími, jako imunostimulačním, antitoxickým, protizánětlivým, antiulcerózním, neurotropním, antihypertenzním a příznivým vlivem na metabolismus lipidů a cholesterolu. Disponují také určitým antineoplastickým efektem. Používá se také při bolestech ramenních kloubů a krční páteře, nervovém vyčerpání a nočním pocení. Užívání: 1 čajovou lžičku na 2dl vařící vody, vyluhovat 10 minut. Popíjet 3x denně. Lze konzumovat rovněž cca 1-6g (jen tak) rozkousat a spolknout. 


  • Léčivé účinky: oficiální

Klanopraška čínská: GIT: Oficiální - Při chronických gastritídách (současně při zvýšené kyselosti), kdy bylo podáno 3x denně 0,5 g práškovaných semen 15 minut před jídlem, se zvýšila chuť k jídlu, byla odstraněna nevolnost, pálení žáhy a bolesti v epigastriu. Po srovnání s výsledky komplexní terapie (medikamentózní, fyzioterapie a dietoterapie) lze říci, že oba terapeutické postupy byly v podstatě rovnocenné. Při léčbě žaludečních nebo dvanácterníkových vředů se doporučuje používat semena jen tehdy, není-li u pacientů prokázán zvýšený tonus této části zažívacího ústrojí. Fructus schizandrae je systematicky používán v Číně ke zlepšení jaterních funkcí a symptomů poškození u pacientů s chronickou virovou hepatitídou. Droga má výrazné účinky hepatoprotektivní, její obsahové látky brzdí projevy stresových faktorů na žaludek.

Klanopraška čínská: Kardiovaskulár: Oficiální - Plody, ale především semena stimulují srdeční a cévní systém, ale také zvyšují krevní tlak. Tinktura stimulovala krevní oběh při současném zlepšení pufračních vlastností krve. Dávka 35-40 kapek zvýšila krevní tlak u pacientů s penumonií, doprovázenou oběhovou nedostatečností a sníženým krevním tlakem. Při organickém poškození je však bez účinku. Některé polosyntetické deriváty schizandrinu působí jako akcelerátory lipidového metabolismu a anticholesterolemika. Při rozsáhlém farmakologický výzkumu bylo zjištěno, že nálev a tinktura z drogy v malých dávkách kolem 0,5 mg/1 kg (v přepočtu na absolutní sušinu) po nitrožilní aplikaci tonizují srdeční a cévní oběhový systém teplokrevných živočichů, zvyšují mírně krevní tlak i amplitudu srdečních stahů. Léčba nezabírá u nemocných s organickými poruchami oběhové soustavy, jakými jsou např. kardioskleróza, angina pectoris, srdeční vady apod.

Klanopraška čínská: Urogenitál: Oficiální - Výtažky z drogy pomáhají normalizovat neurohumorální nerovnováhu v klimakteriu.

Klanopraška čínská: Smysly: Oficiální - Plody, ale především semena, zlepšují ostrost zraku. Byl pozorován vliv na temnostní adaptaci. Po podání plodů v dávce 1,6 g došlo u pacientů ke zlepšení očního vidění po dobu 1-2 hodin, na zdravé jedince neměla tato dávka vliv. Optimální dávka je 1,5-2 g semen. Tento efekt může být sekundární reakcí vyplývající ze stimulačního účinku. Přibližně stejná dávka zvýšila ostrost vidění, citlivost oka k červené barvě a snížila citlivost k barvě zelené. Neobyčejně zajímavý vliv vykazuje klanopraška na zrak. Nálev z plodů byl aplikován metodou elektroforézy. Bylo zjištěno, že u všech sledovaných osob došlo ke zvýšení zrakové ostrosti a to i v případě těžkých progresivně postupujících krátkozrakostí, v případě astigmatismu apod.

Klanopraška čínská: Neuropsych.: Oficiální - Droga působí stimulačně na CNS. Při únavě a malátnosti odstraňuje ospalost a navrací pocit svěžesti. Působí vzpružujícím způsobem při stresu, nervovém vyčerpání. Extrakty mají cholinergní (psychostimulační) účinek. Plody, ale především semena mají povzbudivé účinky na centrální nervovou soustavu (v oleji semen je obsažen tonizačně působící schizandrin). List se uplatňuje hlavně při depresích jako stimulans a při déle trvající psychické námaze. Drogy zasahují do excitačních a útlumových procesů v mozku a míše. Přípravky byly s úspěchem použity při léčbě spastických paréz po iktu v periodě jejich regrese, pouze však u pacientů s normálním tlakem, bez epilepsie a hyperkineze. V psychiatrických indikacích byly podávány tablety ze semen 2x denně (0,5 g ráno, 0,25 g v průběhu dne) při astenických a astenicko-depresívních stavech různé etiologie jako výborné stimulans bez vedlejších negativních účinků na organismus. Dobrého efektu bylo dosaženo u reaktivních alkoholických a involučních depresí bez výrazných hypochondrických symptomů. Prakticky bez efektu byly přípravky u depresivně-hypochondrických stavů, schizofrenie a psychopatie. Při rozsáhlém farmakologický výzkumu bylo zjištěno, že nálev a tinktura z drogy v malých dávkách kolem 0,5 mg/1 kg (v přepočtu na absolutní sušinu) po nitrožilní aplikaci celkově vzpružují CNS. Práškované sušené plody, podávané per os ve větších dávkách, stimulují CNS. Menší dávky působí za 4-6 hodin, větší dávky již za 1-2 hodiny, přičemž doba jejich účinnosti je značně individuální a kolísá od 4 do 20 hodin. Sledovány byly také osoby s různými anomáliemi ve sféře nervové a psychické, kterým byl dáván preparát, připravený z práškovaných sušených plodů ve formě tabletek. Dávky činily ráno 0,5 g a v průběhu dne dalších 0,25 g. K prokazatelnému zlepšení stavu došlo u některých forem neurastenie a při depresívních stavech. Nejlepších výsledků bylo dosaženo tam, kde stav byl charakterizován brzkou únavností a dráždivou slabostí organismu.

Klanopraška čínská: Skelet + svalstvo: Oficiální - Drogy vykazují myorelaxační působení.

Klanopraška čínská: Celkové metabolické účinky: Oficiální - Pro povzbudivý vliv na látkovou přeměnu a snižování koncentrace cukru v krvi se ordinuje diabetikům.

Klanopraška čínská: Respirační: Oficiální - Plody, ale především semena stimulují dýchání. Plody slouží proti chorobám z nachlazení. Použití klanoprašky jako antitusika a při bronchiálním astmatu je známo dlouhou dobu. V SSSR je kryt patentem přípravek na bázi extraktů z léčivých rostlin a propolisu, v němž je klanopraška obsažena. Má údajně antivirovou aktivitu a může být použit při léčbě chřipky a jiných akutních onemocnění dýchacích cest. Při rozsáhlém farmakologický výzkumu bylo zjištěno, že nálev a tinktura z drogy v malých dávkách kolem 0,5 mg/1 kg (v přepočtu na absolutní sušinu) po nitrožilní aplikaci prohlubují dýchání.

Klanopraška čínská: Ostatní: Oficiální vnitřní - Schizandrin zlepšuje anabolické a reparační procesy v organismu a urychluje regeneraci po psychickém nebo fysickém vyčerpání. Droga se terapeuticky využívá při asteniích s psychofysickým vyčerpáním a při katabolizujících chorobných stavech (hlavně po těžších infekčních onemocněních). Klanoraška zvyšuje anabolické procesy, podporuje granulaci, a tím urychluje sanační procesy v různých orgánech. Plody slouží jako tonikum, na posílení. Mastný olej semen obsahuje mj. i schisandrin, který se ukázal jako tonizující látka. Drogy mají antipyretické a analgetické působení. Mají také vliv na metabolismus základních látek. Známý je též stimulační a adaptogenní účinek. V dávce 1-3 g (u oslabených organismů 0,25-2 g) se zlepšila svalová práce a odstranila již vzniklá únava. Stimulační efekt byl dobře patrný zvláště při únavě. Vzhledem k občasnému vedlejšímu účinku po aplikaci semen (mírné říhání) byl zkoušen schizandrin. Dávka postačující k navození optimálního účinku při fysické zátěži se pohybovala mezi 5-10 mg/kg. Aplikace 20 mg/kg vyvolala silnou excitaci. U zvířat zvýšení hladiny glukózy po fysické zátěži spojené s podáním plodů bylo zjištěno i u lidí. U zdravých objektů premedikovaných dávkou 20-30 kapek tinktůry před pokusem byl při následující fysické zátěži oddálen pocit únavy a nedošlo k výraznějšímu střednímu úbytku hmotnosti. Restituce po zátěži probíhala u premedikovaných osob rychleji (na rozdíl od kontrolních osob premedikované osoby zpravidla nespaly) a po odpočinku si nestěžovaly na přetrvávající pocit únavy a vyčerpání. U zdravých lidí lze také po požití schizandry pozorovat "větší výdrž", kdy takový člověk je schopen delší dobu provádět např. jednotvárný pracovní úkon bez únavy. Dochází též k menšímu úbytku na váze. Ze srovnání účinků tinktury klanoprašky s kolovou tinkturou vyplynulo, že nejpříjemnější pocity měli pacienti po klanoprašce a její působení bylo bez vedlejších reakcí. Fenamin poskytl stejné výsledky, ovšem po odeznění účinku (v některých případech také následující den) se u pacientů objevila bolest hlavy, únava, zhoršená nálada apod. Kolová tinktura byla mnohem slabší než tinktura klanoprašky. Byly též prováděn srovnávací zkoušky s použitím schizandrové tinktůry, kolového extraktu a pfenaminu, které vyzněly jednoznačně pro klanoprašku. Její tinktůra a pfenamin sice vykazovaly přibližně stejné účinky jako tonikum, avšak pfenamin nezlepšuje zrak a má časté vedlejší, resp. nežádoucí účinky, kdežto schizandrová tinktůra nikoli. Kola nemohla svými výsledky s těmito látkami vůbec soupeřit. Vzhledem k těmto výsledkům, které v mnoha směrech převyšují účinnost těžko dostupného žen-šenu, lze předpokládat, že schizandra v blízké době pronikne do terapeutického arzenálu moderní medicíny.

  • Léčivé účinky: lidové

Klanopraška čínská: Kardiovaskulár: Lidové - Schizandra příznivě působí při ateroskleróze, snižuje vysoký tlak?. Celkem vynikající výsledky ji opravňují používat v extraktech při komplikované cévní nedostatečnosti a nízkém krevním tlaku.

Klanopraška čínská: Urogenitál: Lidové - Ve vietnamské tradiční medicíně se používá lihový extrakt nebo prášek ze semen k léčení impotence, ale také při některých ledvinových nemocech i jako posilující lék při těžkých porodech.

Klanopraška čínská: Smysly: Lidové - Jak eleuterokok, tak klanopraška zvyšují ostrost zraku. Neobyčejně dobrý vliv má klanopraška na zrak. U zdravých lidí výkonnost zraku směřuje na delší výdrž.

Klanopraška čínská: Neuropsych.: Lidové - Plody klanoprašky jsou v léčitelství národů Dálného východu známy od nepaměti jako stimulans a tonikum, působící především proti únavě a vysílení. Hrst sušených plodů umožňuje Nanajcům jejich skvělé lovecké výkony, aniž po celý den přijímají jakoukoli potravu. Stejně tak lze připravit čaj z listů, plodů, celé nati, nebo i kořenů. Velmi dobře působí při depresívních stavech.

Klanopraška čínská: Skelet + svalstvo: Lidové - Schizandra příznivě působí při nemocech pohybového ústrojí.

Klanopraška čínská: Celkové metabolické účinky: Lidové - Semena se užívají při revmatismu.

Klanopraška čínská: Respirační: Lidové - Ve vietnamské tradiční medicíně se používá lihového extraktu nebo prášku ze semen k léčení poruch dýchání. Celkem vynikající výsledky ji opravňují používat v extraktech při pneumoni.

Klanopraška čínská: Ostatní: Lidové vnitřní - Klanopraška patří mezi stimulátory jako eleuterokok, ženšen, leuzea, rhodiola, přitom není návykovou drogou. Užívá se celá rostlina. Klanopraška působí jako pobzbuzující prostředek při námaze, zvyšuje tělesnou i duševní odolnost při extrémním zatížení organismu. Oddaluje únavu. Podobně působí eleuterokok. Plody, listy a větvičky klanoprašky jsou výtečným tonikem, působí preventivně proti únavě a vyčerpání. Hrst sušených plodů umožňuje domorodcům skvělé lovecké výkony. Při pokusech na zdravých lidech bylo zjištěno bezvýhradné zvýšení celkové neurosvalové aktivity a výkonnosti. Efekt drogy působí asi 1 hodinu po požití. U zdravých lidí výkonnost a vůbec celková situace organismu směřuje na delší výdrž, zmenšuje se únavnost po delším tréningu apod. Celkem vynikající výsledky ji opravňují používat v extraktech při tuberkulóze lymfatických žláz.

  • Skupinové účinky dle Lékopisu:

ROBORANS, TONIKUM, STIMULANS, METABOLIKUM, ANABOLIKUM, ANTIDIABETIKUM.

Klanopraška čínská: Homeopatie: Pro homeopatické účely nejlépe vyhovují plody včetně slupek. Sbíráme je až v pozdějším podzimu, nejlépe v listopadu, kdy plody už prošly značnými teplotními změnami. Při přípravě tinktury se postupuje podle §3 s lihem 80%. Základní esence D0 se dále ředí lihem 40% až do potence D12. Užívají se potence D5, D6 a D12. Základní dávkování je v potenci D6 s dávkováním 3krát denně 10 kapek po dobu 6 týdnů. Aplikace je v podstatě stejná jako v alopatii, dá se řáci, že je prakticky univerzální s působností na celý organismus. Například potence D6 působí mimo jiné velmi blahodárně na oční potíže, při přepracování, při astmatu, při narušeném krevním oběhu. Nejlépe však působí v první fázi léčby potence D12 při dávkování 3krát denně 5 kapek pod dobu 12 dní, a pak se přechází na obecné dávkování. Možné aplikace jsou velice pestré a záleží jen na teraputovi, s jakou přesností dokáže volbou potence a dávkování vlastnosti byliny využít.

Klanopraška čínská: Poznámky: Droga s obsahem lignanů. Poskytuje ji východoazijská liana Schisandra chinensis, v posledních letech pěstovaná. Volně roste podél řeky Amuru na Dálném Východě, v Mandžusku, v severní Číně a v Japonsku. Plody jsou požívány též jako ovoce. VSSR vyrábí farmaceutický průmysl z klanoprašky řadu galenických preparátů, které poskytují dobrý terapeutický efekt v řadě onemocnění. Např. v léčbě komplikované cévní a oběhové nedostatečnosti, dále u osob s nízkým krevním tlakem, při TBC lymfatických žláz apod. V kůře liany se nachází silice, která voní jako citrony. Používá se v parfumerii a jako přísada do čajů. Plody schizandry čínské se však využívají i v potravinářském průmyslu a v domácnosti, a to k přípravě tonizujících nealkoholických nápojů, vín, džemů apod. Pro místní potřebu se kromě sušení provádí i kandování, výroba sirupů nebo kompotů. Mimo těchto účinků je schizandra i velmi dekorativní rostlinou, např. velmi vhodnou na pergoly. Kůra se užívá k přípravě čaje ("limonik") a užívá se i v parfumerii. Z plodů bylo v SSSR připravováno léčivé víno a byly doporučeny k širšímu použití v potravinářském průmyslu.

Klanopraška čínská: Toxicita a nežádoucí účinky: Při správné indikaci a při dodržování terapeutických dávek se nevyskytují žádné vedlejší škodlivé účinky a droga je prakticky netoxická. Podle některých publikací může dlouhodobé užívání klanoprašky vyvolávat u některých lidí "ženšenovou nemoc" - po aplikaci přípravků se projeví opačný účinek než ten, který je očekáván. Schizandrové dorgy jsou netoxické, předávkování by ale mohlo vyvolat přílišné vzruěšení. Totéž by mohlo způsobit příliš dlouhé podávání léku. Léčebná kůra by neměla být kratší než 21 dní a delší než 6 týdnů.

Klanopraška čínská: Kontraindikace: Droga je kontraindikovaná při zvýšené nervové dráždivosti (např. při flordní hypertyreóze), zvýšené aktivitě CNS s nespavostí, hypertenzi (hlavně při těžších formách) a při srdečněcévním selhávání.

Užívání

Užívání: 1 čajovou lžičku na 2dl vařící vody, vyluhovat 10 minut. Popíjet 3x denně. Lze konzumovat rovněž cca 1-6g (jen tak) rozkousat a spolknout. 


Možnosti užívání bylin:

Nálev – připravené bylinky polijeme vařící vodou – přikryjeme – necháme 5 – 10 minut máčet – nikdy nevařit !!! 
Odvar – byliny vložíme do studené vody – za stálého míchání vaříme stanovenou dobu – odstavíme popř. scedíme 
Zápar – byliny vhodíme do vařící vody – přikryjeme a 5 minut mírně povaříme 
Macerát – byliny zalijeme studenou vodou – necháme 

Vnitřní užití:
Ukázalo se, že klanopraška může být výhodně použita jako adjuvans u řady onemocnění. Je však třeba vzít v úvahu, že obsahové látky nepůsobí na všechny stejně. K dosažení stejné intenzity účinku je třeba někdy úpravy dávky. Použití: práškované plody, extrakty, bobule naložené v medu apod. Plody lze sušit a užívat do čajů a ovocných nápojů. Vhodnější je nakládat je do ředěného alkoholu nebo do medu a extrakt užívat po malých lžičkách. Do medu také můžeme dát nakrájené ořechy. Bylo zjištěno, že nejvýrazněji působí přípravky ze semen. Léčebná kůra by neměla být kratší než 21 dní a delší než 6 týdnů. Proti míchání s jinými drogami nejsou sice námitky, ale považujeme je za zbytečné, protože účinek drogy spíše oslabuje. Velmi často se používají sušené plody nebo čaje. Např. v KLDR je běžně na trhu instantní čaj ze semen tohoto druhu. Vzhledem k tomu, že jedním z významných tonizujících účinků je zvyšování krevního tlaku, je vhodné používat dále uvedená léčiva pouze na doporučení a pod dohledem lékaře. Tonizující čaje a extrakty s nižší účinností je možno připravovat i z listů a "kůry" stonku.
Nebo:
Nejčastěji se užívá droga ve formě záparu (denní dávka je 5-10 g).
Práškovaná droga plodu se užívá v jednotlivých dávkách 0,5 g 2-3x denně před jídlem, nebo 4 hodiny po jídle.
Nebo:
Je možno používat i prášek ze semen, a to 0,5-1 g 2x denně. Přitom se uvádí, že 1 g prášku poskytuje stimulační efekt za 30-40 minut a tento trvá až 6 hodin.
Tinctura schisandrae (1 díl drogy : 5 dílům 95% alkoholu) se podává 20-30 kapek před jídlem, a to celkem 1-3x denně.
Nebo:
V praxi se zhotovuje ze semen nebo plodů lihový extrakt (95% etylalkohol) v poměru 1:5. Používá se 20-25 kapek 2-3x denně.
Přípravky:
Stimulans a tonikum: Tinctura schizandrae připravovaná 96% ethanolem je žlutohnědá tekutina, charakteristické chuti a zápachu. Jsou také používány tablety, obsahující 0,5 g práškovaných plodů.
Indikace: Jako stimulans a tonikum při fysickém a psychickém vyčerpání, pro zvýšení práceschopnosti, krevního tlaku, zpřesnění koordinace pohybů, jako adjuvans při léčbě spastických paréz po iktu v průběhu 1-4 měsíců po záchvatu, při astenických a astenodepresívních chorobách různé etiologie (reaktivní a alkoholická deprese bez výrazné hypochondrické složky), ke zvýšení oční adaptace v podmínkách tmy.
Kontraindikace: Hyperkineze, zvýšená motilita žaludku a dvanáctníku při ulcus pepticum a duodeni, epilepsie všech stupňů, zvýšení nitrolebního tlaku, hypertenzní choroba se sklonem ke kolísání arteriálního tlaku.
Dávkování: 2-3x denně 20-30 kapek, nebo 2x denně 1 tabletu po jídle.
Adaptogen: V Číně je používán kompozitní přípravek Shengmai injekce, roztok a prášek, zahrnující obsahové látky ze směsi Radix ginseng, Bulbus liriopis a Fructus schizandrae.
Indikace: Při infekčním šoku ke stabilizaci organismu, zvýšení krevního tlaku. Zároveň byl pozorován protizánětlivý a detoxikační efekt, snížení kapilární permeability, zvýšení buněčné imunity, aktivace RES, zlepšení srdeční hemodynamiky a stimulace funkce nadledvin (injekce), k léčbě arytmií, srdeční hemodynamiky, cor pulmonale (roztok, prášek).
Při akvapunkturní léčbě následků dětské obrny je používán injekční přípravek obsahující vodný extrakt ze směsi Radix ginseng, Radix aconiti carmichelii, Fructus schizandrae.
Hepatoprotektivum: "DDB capsulae - Xian Nong Tan Brand". Každá tobolka tohoto přípravku s výbornou biologickou dostupností se skládá z 5 pilulí obsahujících po 1,5 mg látky a dále tablety z práškovaných plodů (500 mg).
Indikace: Léčba aktivní a chronické persistující hepatitidy B, jaterní cirhózy a hepatitíd, navozených léčivy, s vysokými hladinami SGPT. Tablety z plodů jsou používány jako adjuvans v podobných případech.
Dávkování: 3x denně 1 tobolku. V případě, že hladina SGPT neklesne v průběhu 1-2 měsíců na normální hodnotu, zvyšuje se dávka dvojnásobně.
Pro děti do 10 let se používá dávka 3x denně 3 pilule. Kůra má trvat minimálně 6 měsíců, nejlépe 1 rok. V případě podpůrné léčby práškem z plodů se používá 2x denně 1 tableta po jídle.

Popis

Složení: Schizandra chinensis fructus.

Schizandra plod 50g
Schizandra plod 50g