Rozchodnice kořen (rhodiola) 50g

Název

Rozchodnice kořen (rhodiola) 50g

Vědecký název

Rhodiola rosea radix

Používané části

Kořen

Fotografie

Účinky

Rozchodnice růžová kořen
Složení: Rhodiola rosea radix. V lidovém léčitelství se užívá vnitřně jako adaptogen, to znamená, že chrání organismus proti stresu, zlepšuje a urychluje rekonvalescenci po těžkých chorobách a chirurgických zákrocích, odstraňuje únavu, stimuluje imunitní systém, zlepšuje paměť, odstraňuje předrážděnost a tlumí psychogenní bolesti hlavy. Obsahuje rhodiolosid, monoterpeny, steriny, kyseliny gallovou a kávovou, silice, kyseliny citrónovou, vinnou, šťavelovou, jantarovou a fumarovou, a především mangan. Užívání: 1,5 čajovou lžičku přelít 3 dcl vařící vody, vyluhovat 10 min. popíjet 3x denně.

  • Léčivé účinky: oficiální

Rozchodnice růžová: GIT: Oficiální - Droga příznivě působí na žaludek. Vykazuje také detoxikační působení (příznivý viv na játra ppři hepatopatiích). Užívá se jako adjuvans při infekčních onemocněních jater.

Rozchodnice růžová: Kardiovaskulár: Oficiální - Po konzultaci s lékařem se užívá i k léčení hypotense.

Rozchodnice růžová: Urogenitál: Oficiální - Bylo také zjištěno, že působí jako afrodisiakum, užívá se u pohlavní impotence psychického původu.

Rozchodnice růžová: Smysly: Oficiální - V provozech se zvýšenou hlučností bylo extraktu použito k prevenci negativních změn na sluchovém ústrojí. Po 14denní léčbě pacientů s mírnou alterací sluchu bylo na základě foniatrického vyšetření konstatováno výrazné zlepšení. Profylakticky se tedy užívá u lidí, kteří jsou vystaveni nadměrnému hluku.

Rozchodnice růžová: Neuropsych.: Oficiální - V SSSR se v lékařské praxi oficiálně užívá extrakt z kořenů, a to jako stimulující prostředek. Po konzultaci s lékařem i k léčení některých nervových chorob. Přípravky mají neurotropní aktivitu. Vliv na CNS: Jediná aplikace tekutého extraktu podaná neurotickým pacientům vyvolala u 80% nemocných zesílení excitability a normalizaci průběhu nervových reakcí, zkrátila latentní periodu řečové reakce a zlepšila stav podmíněných reflexů. 10denní kůra (3x denně 10 kapek) způsobila téměř u všech nemocných zesílení excitačních a útlumových procesů v mozku (byly upevněny podmíněné reflexy, zlepšila se psychická koncentrace a ohraničila generalizace korového podráždění, normalizovala se rovnováha obou signálních soustav, zmizela mnohomluvnost a odpovědi byly konkrétnější. Výrazné zlepšení psychického stavu nastalo po léčebné kůře extraktem především u nemocných se slabou excitabilitou. U nemocných s neurózami se zlepšil spánek, paměť, vnímání, viabilita, snížila se podrážděnost a nepříjemné pocity v srdeční krajině. Extrakt zvyšuje sílu a operativnost procesů excitace a útlumu s přednostním vlivem na excitaci. Jeho obsahové látky mají schopnost korigovat určité reakce při terapii schizofrenie. Výrazný terapeutický efekt byl pozorován při astenii a parkinsonismu. Při tomto onemocnění a jiných hyperkinézách je v mozku snížen obsah dopaminu. S přihlédnutím k dříve uvedeným faktům je možno předpokládat, že teraputický efekt se projevuje na úkor dopaminergního vlivu extraktu. Extrakt měl vliv na kvalitativní ukazatele při korekturním testu. Kvantitu práce při testu neměnil, ale o 46% snížil počet chyb (podobně jako ženšen), zatímco eleuterokok zvyšoval jen kvantitu vykonané práce. Srovnávací studium ukázalo, že stimuluje duševní práceschopnost více než eleuterokok. Je proto použitelný jako profylaktický prostředek u zdravých lidí, jejichž práce vyžaduje zvýšenou psychickou zátěž. V této souvislosti byl zjištěn zajímavý efekt: zlepšil mentální aktivitu u 25-35 letých studentů a u adolescentů (14-16 letých) ji naopak snížil. Indikace: Stimulans CNS u nemocných s neurastenií, neurózami a depresemi pro zlepšení vnímání, paměti, odstranění podrážděnosti a nepříjemných pocitů v srdeční oblasti, jako adjuvans při léčbě parkinsonismu a dále u pohlavní impotence psychického původu. Profylakticky u lidí, jejichž práce vyžaduje zvýšenou psychickou zátěž.

Rozchodnice růžová: Celkové metabolické účinky: Oficiální - Vliv na hladinu sacharidů v krvi: Extrakt je možno použít při léčbě lehké formy diabetes mellitus.

Rozchodnice růžová: Imunitní: Oficiální - Přípravky mají vliv na imunitní odezvu organismu.

Rozchodnice růžová: Ostatní: Oficiální vnitřní - V SSSR se v lékařské praxi oficiálně užívá extrakt z kořenů, a to jako stimulující prostředek, k léčení celkové vyčerpanosti. Užívá se jako stimulans a má podobné tonizující účinky jako žen-šen. Přípravky mají adaptogenní aktivitu. Droga se užívá jako typické adstringens. Indikace: u pacientů v rekonvalescenci po chirurgických zákrocích.

Rozchodnice růžová: Ostatní: Oficiální zevní - Užívá se při hemoroidech (vnitřně či zevně).

  • Léčivé účinky: lidové

Rozchodnice růžová: GIT: Lidové - Užívá se na zlepšení chuti k jídlu a k léčení žaludečních chorob. Chrání jaterní parenchym (hepatoprotektivum).

Rozchodnice růžová: Kardiovaskulár: Lidové - Užívá se při nízkém krevním tlaku.

Rozchodnice růžová: Urogenitál: Lidové - Užívá se k léčení některých gynekologických chorob.

Rozchodnice růžová: Smysly: Lidové - Užívá se při poruchách sluchu. Zlepšuje sluch zvláště u lidí, vystavených hluku. K léčení oční choroby - trachomu, se doporučuje odvar z nadzemní části rostliny.

Rozchodnice růžová: Neuropsych.: Lidové - Užívá se k obnovení duševních sil. Slouží i k léčení některých neuróz. Při duševním vyčerpání, po kterém následuje nespavost, nechutenství a jiné projevy nervozity, je vhodné podat přípravek z rhodioly. Tím se postupně upraví spánek, chuť k jídlu a dojde k psychickému uklidnění. Rozumné užívání přípravků z oddenku rhodioly zlepšuje duševní schopnosti a zvyšuje výkon paměti. Bylo by daleko vhodnější, kdyby studenti před zkouškami místo prášků a pilulek užili raději nějakou rostlinu - rhodiolu, eleuterokok, klanoprašku - ty nejsou návykové. Droga odstraňuje předrážděnost a tlumí psychogenní bolesti hlavy. Osvědčila se proti parkinsonskému třesu.

Rozchodnice růžová: Celkové metabolické účinky: Lidové - Snižuje hladinu krevního cukru (antidiabetikum).

Rozchodnice růžová: Imunitní: Lidové - Droga stimuluje imunitní systém.

Rozchodnice růžová: Ostatní: Lidové vnitřní - Užívá se k obnově fysických sil. Uvádí se protihorečnatý účinek. Rozchodnice patří mezi rostliny se stimulačním účinkem. Rhodiola má podobné účinky jako eleuterokok nebo klanopraška. Je adaptogenem - to znamená, že v organismu vyvolává větší odolnost na vnější nepříznivé vlivy a chrání proti stresu. Zde dokonce předčí bájný žen-šen. Po užití rozchodnice se lépe překonávají letní vedra a oddálí se úžeh, tělo lépe snáší prudké střídání teplot, extrémně nízké i vysoké teploty. Oddenek rostliny odstraňuje únavu při namáhavých výkonech a pracích, po vyčerpání, po operacích a infekčních nemocech pomáhá organismu k rychlejšímu zotavení, nabytí sil a zklidnění psychického stavu. Rozumné užívání přípravků z oddenku rhodioly zlepšuje fysické schopnosti. Dříve byla rhodiola v místech svého výskytu užívána jako sílu dávající rostlina. Droga zlepšuje a urychluje rekonvalescenci po těžkých chorobách a chirurgických zákrocích. Pro muže působí při delším podávání jako afrodisiakum. Působí detoxikačně, mírně aktivizuje činnost štítné žlázy (thyreostimulans).

  • Skupinové účinky dle Lékopisu:

Rozchodnice růžová: Homeopatie: Homeopatické zpracování je celkem neznámé, ale s ohledem na její účinnost velmi žádoucí. Základem je čerstvý, studenou vodou omytý kořen, kopaný v září a říjnu, nejlépe okolo sedmé hodiny ranní. Kořen rozmělníme a zpracujeme podle §2 lihem 90%. Do potence D5 ředíme lihem 50%. Obecné užívání je v potenci D5 s dávkováním 3krát denně 9 kapek, po jídle, maximálně však 3 měsíce v roce. I když kořen je účinnější, pro domácí přípravu se více hodí čerstvá nať, trhaná v době květu (květen, červen), nejlépe dopoledne mezi osmou a devátou hodinou. Zpracováváme podle §1 lihem 55% a ředíme dále do potence D2 lihem 50%. Obecně se užívá potence D2 s dávkováním 3krát denně 8 kapek, před jídlem. Tinkturu užíváme při rekonvalescenci pro celkové posílení, při potížích stáří apod., jinak podobně jako v alopatii.

Rozchodnice růžová: Prevence: Může sloužit i jako výborné profylaktikum u zdravých lidí, kteří jsou vystaveni velké psychické zátěži.

Rozchodnice růžová: Poznámky: Již více než 400 let jsou známy tonizující účinky "zlatého" nebo "růžového kořene", jak tento druh nazývají Altajci. Je pro ně prostředkem zvyšujícím pracovní schopnost a léčícím některé nemoci. Vzhledem k tomu, že se využívá především přirozených porostů, kde lze sklidit až 1 tunu kořenů z hektaru, na mnohých místech hrozí rozchodnici růžové vyhubení. Na rozdíl od ostatních čeledí rodu mají zástupci odlišnou přeměnu látek: tzv. "kyselinotvornou". Vyznačují se akumulací kyseliny izocitronové - nositele této vlastnosti, denním kolísáním kyseliny jablečné, v uhlíkaté přeměně látek jim chybí tvorba sedoheptulózy - což vše může souviset se sukulentní formou života zástupců. Jiným významným znakem čeledě je je akumulace a značné rozšíření piperidinových alkaloidů (podobné mají druhy rodu lobelka a granátovník). Hlavní je sedamin. Byly zkoumány rostliny původem z Altaje, z oblasti Uralu. Průzkum našich chybí, a jak víme, nemusí být vždy totožný - existují tzv. chemické rasy. Proto z rozchodníky a vůbec zástupci čeledě opatrně, aplikace se je lépe vyvarovat. Jsou nebezpečné i při externí aplikaci. Tato rostlina zaujímá mezi taxony rodu Rhodiola zvláštní postavení (z hlediska terapeutického použití oddenků s kořeny). Vzhledem k širokému areálu rozšíření je tento rostlinný adaptogen znám prakticky ve všech horských oblastech Evropy. Kromě terapeutického použití je tekutý extrakt přidáván do některých nealkoholických nápojů. Popel ze spálené rhodiolové natě se užívá jako výborné hnojivo pro domácí rostliny, čaj z této natě je údajně nejlepším zálivkovým prostředkem, aby se rostlinám v kořenáči dařilo a aby voněly. Jak již bylo uvedeno, místní obyvatelstvo v některých oblastech rozšíření používalo tohoto prostředku k obnovení fyzických a duševních sil již dávno. Sloužil i k léčení některých neuróz a k zlepšení chuti, při nízkém krevním tlaku a poruchách sluchu. Dále se uvádí jeho protihorečnatý účinek, léčení žaludečních a některých gynekologických chorob. K těmto účelům se používá lihový extrakt (vyluhování kořenů ve 40% etylalkoholu), a to 10-20 kapek 2-3x denně. K léčení oční choroby - trachomu, se doporučuje odvar z nadzemní části rostliny. V SSSR se v lékařské praxi oficiálně užívá extrakt z kořenů, a to jako stimulující prostředek. Po konzultaci s lékařem i k léčení některých nervových chorob, hypotenze, celkové vyčerpanosti apod. Slouží však i k výrobě tonizujících nápojů. Droga se užívá jako typické adstringens, dále při hemoroidech, ale také jako stimulans a má podobné tonizující účinky jako žen-šen.
Biologické účinky:
- Neurotropní aktivita.
- Adaptogenní aktivita.
- Vliv na imunitní odezvu organizmu.
- Vliv na hladinu sacharidů.
- Vliv na želudek.
- Detoxikační působení (viv na játra).
- Ostatní účinky.
Klinické zkušenosti:
- Vliv na CNS: Jediná aplikace tekutého extraktu podaná neurotickým pacientům vyvolala u 80% nemocných zesílení excitability a normalizaci průběhu nervových reakcí, zkrátila latentní periodu řečové reakce a zlepšila stav podmíněných reflexů. 10denní kůra (3x denně 10 kapek) způsobila téměř u všech nemocných zesílení excitačních a útlumových procesů v mozku (byly upevněny podmíněné reflexy, zlepšila se psychická koncentrace a ohraničila generalizace korového podráždění, normalizovala se rovnováha obou signálních soustav, zmizela mnohomluvnost a odpovědi byly obsaženy. Výrazné zlepšení psychockého stavu nastalo po léčebné kůře extraktem především u nemocných se slabou excitabilitou. U nemocných s neurózami se zlepšil spánek, paměť, vnímání, viabilita, snížila se podrážděnost a nepříjemné pocity v srdeční krajině. Extrakt zvyšuje sílu a operativnost procesů excitace a útlumu s přednostnív vlivem na excitaci. Jeho obsahové látky mají schopnost korigovat určité reakce při terapii schizofrenie. Výrazný terapeutický efekt byl pozorován při astenii a parkinsonismu. Při tomto onemocnění a jiných hyperkinézách je v mozku snížen obsah dopaminu. S přihlédnutím k dříve uvedeným faktům je možno předpokládat, že teraputický efekt se projevuje na úkor dopaminergního vlivu extraktu. Extrakt měl vliv na kvalitativní ukazatele při korekturním testu. Kvantitu práce při testu neměnil, ale o 46% snížil počet chyb (podobně jako ženšen), zatímco eleuterokok zvyšoval jen kvantitu vykonané práce. Srovnávací studium ukázalo, že stimuluje duševní práceschopnost více než eleuterokok. Je proto použitelný jako profylaktický prostředek u zdravých lidí, jejichž práce vyžaduje zvýšenou psychickou zátěž. V této souvislosti byl zjištěn zajímavý efekt: zlepšil mentální aktivitu u 25-35 letých studentů a u adolescentů (14-16 letých) ji naopak snížil. Bylo také zjištěno, že působí jako afrodisiakum.
- Vliv na hladinu sacharidů v krvi: Extraktu je možno použít při léčbě lehké formy diabetes mellitus.
- Použití v ORL: V provozech se zvýšenou hlučností bylo extraktu použito k prevenci negativních změn na sluchovém ústrojí. Po 14denní léčbě pacientů s mírnou alterací sluchu bylo na základě foniatrického vyšetření konstatováno výrazné zlepšení.
Možnosti terapeutického použití jsou následující:
Indikace: Stimulans CNS u nemocných s neurastenií, neurózami a depresemi pro zlepšení vnímání, paměti, odstranění podrážděnosti a nepříjemných pocitů v srdeční oblasti, u pacientů v rekonvalescenci po chirurgických zákrocích, jako adjuvans při léčbě parkinsonismu, infekčních onemocněních jater, lehké formy diabetes mellitus a pohlavní impotence psychického původu. Profylakticky u lidí, jejichž práce vyžaduje zvýšenou psychickou zátěž, nebo kteří jsou vystaveni nadměrnému hluku.
Kontraindikace: Opatrnosti je třeba dbát při léčbě barbituráty (určité prodloužení sedativního a hypnotického účinku).
Vedlejší účinky: Excitace, nespavost, u některých pacierntů ojediněle somnolence, bolesti hlavy a pocit tlaku v hrudníku. Tyto reakce nastávají zpravidla po vyšších než doporučených dávkách a rychle mizí po vysazení přípravku.
Dávkování: 2-3x denně 10 kapek v malém množství nápoje 15-20 minut před jídlem. V případě nudtnosti a s vpípadě psychistrických indikací se doporučuje 2-3x denně až 40 kapek po dobu 1-4 měsíců. POslední dávku je možné použít nejpozději 4 hodiny před spaním. Druhou lékovou formou, v současnosti nepříliš rozšířenou, jsou tablety se suchým extraktem. Pro jejich přípravu byl zjištěn optimální poměr pomocných látek a zpracování tak, aby byly účinné látky dobře dostupné a léková forma stabilní minimálně 3 roky (při kontrole obsahu rhodiolosidu).

Rozchodnice růžová: Toxicita a nežádoucí účinky: Studie učiněné na pokusných zvířetech ukázaly velmi malou toxicitu přípravků, při klinickém studiu extraktu rovněž nebyly nalezeny žádné toxické projevy. Excitace, nespavost, u některých pacientů ojediněle somnolence, bolesti hlavy a pocit tlaku v hrudníku. Tyto reakce nastávají zpravidla po vyšších než doporučených dávkách a rychle mizí po vysazení přípravku. Je nutné upozornit na to, že pro každého jednotlivce mohou být účinky rhodioly rozdílné. V žádné literatuře není zmínka o omezeném užití. Přesto je třeba účinek rhodioly nezneužívat a přijímat ji jen před fysickou a duševní zátěží a také po vyčerpání sil. Toxicita drogy je zanedbatelná, a proto jer vhodná i pro použití v geriatrii, protože starší lidé na ni reagují velmi příznivě. Předávkování se projevuje podrážděností, excitací, neklidem, v těžších případech až stavy paniky a zmatenosti.

Rozchodnice růžová: Kontraindikace: Opatrnosti je třeba dbát při léčbě barbituráty (určité prodloužení sedativního a hypnotického účinku). V těhotenství a při kojení pokládáme léčbu rhodiolou za nevhodnou.

 

Užívání

Užívání: 1,5 čajovou lžičku přelít 3 dcl vařící vody, vyluhovat 10 min. popíjet 3x denně.

Možnosti užívání bylin:

Nálev – připravené bylinky polijeme vařící vodou – přikryjeme – necháme 5 – 10 minut máčet – nikdy nevařit !!! 
Odvar – byliny vložíme do studené vody – za stálého míchání vaříme stanovenou dobu – odstavíme popř. scedíme 
Zápar – byliny vhodíme do vařící vody – přikryjeme a 5 minut mírně povaříme 
Macerát – byliny zalijeme studenou vodou – necháme 

Vnitřní užití:
Přes zanedbatelnou toxicitu drogy pokládáme dlouhodobou stimulaci rhodiolou za nevhodnou, lék nepodáváme nepřetržitě déle než 6 týdnů. Drogu podáváme zásadně samostatně nebo ve směsi tinktur s eleuterokokem nebo jinou adaptogenní drogou. V experimentální farmakologii bylo použito kromě čistých látek několik typů extraktu z oddenků, např. tinktury, dále tzv. rodozin (částečně vyčištěný extrakt) a vodně alkoholické extrakty s různým obsahem alkoholu. Terapeutický význam si jako nejúčinnější podržel tekutý extrakt, doporučený k použití v SSSR a připravovaný perkolací drogy 40% ethanolem. 2-3x denně 10 kapek v malém množství nápoje 15-20 minut před jídlem. V případě nutnosti a v případě psychiatrických indikací se doporučuje 2-3x denně až 40 kapek po dobu 1-4 měsíců. Poslední dávku je možné použít nejpozději 4 hodiny před spaním.
Nebo:
Ve většině indikací se používá lihový extrakt (vyluhování kořenů ve 40% etylalkoholu), a to 10-20 kapek 2-3x denně.
Nebo:
Asi nejvhodnější je extrakt oddenku v 30% alkoholu. Užívá se po malých lžičkách.
Nebo:
Nejčastěji doporučovanou lékovou formou je tinktura, pro jejíž přípravu stačí 42% etanol nebo vodka. 60 g suchého mletého kořene zalijeme vodkou na dobu 10 dní. Obvyklé dávkování je 2-3krát denně 20-25 kapek, maximálně 30-35 kapek.  Pokud použijeme k přípravě 60-65% etanol a váhový poměr 1:5, postačí doba vyluhování 7-8 dnů a dávkování lze snížit, obvykle na 2-3krát denně 10-15 kapek, maximálně 20-25 kapek. Doba léčby je obvykle 3-4 týdny. Protože večerní podávání způsobuje u řady lidí tzv. falešnou nespavost, podáváme poslední dávku nejpozději v 16 hodin.
Druhou lékovou formou, v současnosti nepříliš rozšířenou, jsou tablety se suchým extraktem. Pro jejich přípravu byl zjištěn optimální poměr pomocných látek a zpracování tak, aby byly účinné látky dobře dostupné a léková forma stabilní minimálně 3 roky (při kontrole obsahu rhodiolosidu).
Ze suchého oddenku se drcením a roztlučením připravuje prášek, který je možné užít po malých lžičkách, nebo v nějakém kompotu či jídle.
Připravuje-li se nálev, není vhodné ho spařovat ani vařit - vařením se ničí účinné látky.

Popis

Složení: Rhodiola rosea radix.

Rozchodnice kořen (rhodiola) 50g
Rozchodnice kořen (rhodiola) 50g