Eleuterokok kořen 40g

Název

Eleuterokok kořen 40g

Vědecký název

Eleutherococci radix

Používané části

Kořen

Fotografie

Účinky

Eleuterokok ostnitý kořen
Složení: Eleutherococci radix. V lidovém léčitelství se používá především jako rostlinné tonikum, adaptogen a harmonizátor. Jako adaptogen nespecificky zvyšuje obranyschopnost organizmu proti zátěži - stresu (fyzickému, psychickému, chemickému aj.), schopnost vyrovnat se snadněji se škodlivinami nebo nepříznivými podmínkami prostředí. Bylina není vhodná pro lidi s příliš vysokým krevním tlakem. Eleuterokok ostnitý se svými léčivými účinky rovná těžce dostupnému ženšenu. Jeho kořeny i listy obsahují vedle lipidů a silic, různé druhy pryskyřic, flavonoidů, sacharidů, polysacharidů, glykosidů a velké množství draslíku, fosforu a vápníku. Užívání: 1 pol. lžíci přelít 0,5 l vařící vody, vyluhovat 30 min popíjet 1 x denně.


  • Léčivé účinky: oficiální

Eleuterokokus ostnatý: GIT: Oficiální - Léčba chronické gastritídy se zkrátila, byl-li současně s acefenem podáván 2x denně extrakt eleuterokoku.

Eleuterokokus ostnatý: Kardiovaskulár: Oficiální - Extrakt byl použit v léčbě arteriosklerotických projevů na koronárních cévách a ke stabilizaci po infarktu myokardu. Při těchto onemocněních byla téměř u všech pacientů zvýšena hladina cholesterolu a beta-lipoproteinů v séru. Nemocným byl kromě 25-30 kapek extraktu 3x denně podáván podle potřeby pouze validol nebo nitroglycerin, léčení trvalo 25-35 dní. Po této době se pacienti cítili subjektivně lépe, snížily se bolesti u srdce, u hypotoniků se výrazně normalizoval krevní tlak. Zhruba u dvou třetin nemocných klesla hladina sérového cholesterolu, u stejného počtu nemocných se snížila i hladina beta-lipoproteinů. Prakticky u všech pacientů klesl obsah protrombinu v krvi. Tento stav trval 2-4 měsíce, po bezprostřední druhé léčebné kůře bylo patrné ještě větší snížení hladiny cholesterolu a lipoproteinů. U nemocných se srdcem postiženým po revmatické horečce bylo po dobu 4 týdnů podáváno 3x20 kapek extraktu spolu s léky běžnými pro léčbu tohoto onemocnění (salicyláty, kardiotonické glykosidy apod.). Stav pacientů se zlepšoval rychleji, než u kontrolní skupiny léčené pouze klasicky. Účinek extraktu na krevní tlak byl výraznější v případě hypotenze, údajně však normalizoval i krevní tlak mírně zvýšený a zpomaloval vznik dystrofických změn na myokardu. Vliv současného podání eleuterokoku a vitamínu C byl sledován na zdravých jedincích. Toto podání zvýšilo citlivost pokožky k bezprostřednímu ozáření ultrafialovým světlem, resistenci kapilár ke snížení atmosférického tlaku a počet červených krvinek. Po aplikaci se objevilo lehké zvýšení arteriálního tlaku, zmenšily se komplikace vzniklé po prochlazení organismu, zvýšil se počet eosinofilů, mladých neutrofilních leukocytů a plasmatická koncentrace alfa-globulinů. Pozitivní efekt byl pozorován také při léčbě traumatického postižení mozku. Eleuterokok poměrně výrazně urychloval posttraumatickou restituci. Byl zjištěn jeho normalizační vliv na mozkovou hemodynamiku: následkem úpravy tonuu mozkových cév se zlepšila cirkulace.

Eleuterokokus ostnatý: Urogenitál: Oficiální - Stimuluje funkci pohlavních žláz. Extrakt nachází uplatnění i v oblasti klimakterických obtíží. Léčení trvá 4-5 týdnů. Lék se dávkuje po 20-40 kapkách 3x denně. Bylo zjištěno, že po takovém léčení je efekt trvalý a lék je účinný tam, kde jiná terapie selhala.

Eleuterokokus ostnatý: Smysly: Oficiální - Rostlina obnovuje smyslovou percepci (hlavně zrak a sluch). U zdravých lidí se 1 hodinu po požití extraktu zvýšila ostrost vidění až na 1,32, po 8 hodinách dosáhla hodnoty 1,52 a zůstala na zvýšené hladině (1,25) po dobu asi 32 hodin. Pocit řezání v očích, světloplachost a silná oční únava téměř vymizely u osob léčených dávkou 36-40 kapek denně po dobu jednoho měsíce. Po aplikaci 2 ml extraktu denně (po hlavním jídle) se zlepšila ostrost sluchu zhruba u poloviny souboru lidí, kteří byli v průběhu fysické práce vystaveni hluku o hladině 75 dB.

Eleuterokokus ostnatý: Neuropsych.: Oficiální - Rostlina zlepšuje činnost CNS. Při léčbě nemocných s astenickým syndromem (astenická psychóza, involuční psychóza) a změnami psychiky, způsobenými arteriosklerózou, bylo po aplikaci extraktu v dávce 20-40 kapek 3x denně po dobu 4-5 týdnů zaznamenáno snížení únavy a zvýšení práceschopnosti. Pozitivní účinek přípravku byl zjištěn také u nemocných s různými formami neurózy a neurastenie. Celkově se zvýšila úroveň podmíněných reflexů a obnova postižených funkcí CNS v závislosti na stavu choroby. U velkého počtu pacientů se upravily poruchy spánku, snížil se pocit únavy, zvýšila práceschopnost a vitalita. Extrakt, podaný v počátečním stádiu Parkinsonovy nemoci, zpomaloval progresi tohoto onemocnění. Pozitivní efekt byl pozorován také při léčbě traumatického postižení mozku. Eleuterokok poměrně výrazně urychloval posttraumatickou restituci. Byl zjištěn jeho normalizační vliv na mozkovou hemodynamiku: následkem úpravy tonusu mozkových cév se zlepšila cirkulace. Dále má extrakt pozitivní vliv na utilizaci kyslíku, sacharidový a fosfátový metabolismus.

Eleuterokokus ostnatý: Celkové metabolické účinky: Oficiální - Droga výrazně snižuje koncentraci krevního cukru, proto se osvědčila jak při léčbě latentní formy cukrovky, tak při léčbě manifestní formy. Obsahové látky eleuterokoku aktivují hexokinázu a inaktivují diabetický beta-lipoprotein. Bylo prokázáno snížení hladiny glukózy v krvi jak u zdravých lidí po alimentární hyperglykémii, tak u diabetiků.

Eleuterokokus ostnatý: Respirační: Oficiální - Při sledování vlivu eleuterokoku na snížení nemocnosti rychle nastupujícími infekcemi dýchacích cest byl konstatován ochranný účinek extraktu (profylaxe onemocnění horních cest dýchacích ). Tento efekt je spojen s protivirovou aktivitou. Terapeuticky výhodný účinek byl shledán také při komplexní léčbě některých dalších chorob dýchacích cest, např. pneumokoniózy u horníků a plicní tuberkulózy u dětí, u nichž se po podání extraktu zlepšil celkový fysický stav, duševní pohotovost a ke konci dne se snížila únava. Snížil se také zvýšený minutový objem dýchání o 61%, vzrostla utilizace kyslíku a dýchání se tak zefektivnilo.

Eleuterokokus ostnatý: Imunitní: Oficiální - Droga nespecificky zvyšuje odolnost organismu proti infekcícm. Mobilizuje adaptační a kompenzační procesy a má výrazný stimulační účinek na imunitní soustavu.

Eleuterokokus ostnatý: Ostatní: Oficiální vnitřní - 
Adaptogenní působení:
Droga působí regeneračně při rychlém fysickém a psychickém přetížení a vyčerpání (tonikum). Napomáhá adaptaci na zvýšené psychofysické zatížení a regeneraci po stresových situacích. Bylo pozorováno zlepšení kvality práce kladoucí zvýšené nároky na pozornost a psychickou zátěž. Např. po podávání 2 ml extraktu telegrafistům v průběhu dne se sice produktivita práce nezvýšila, ale zlepšila se její kvalita. Zvyšuje odolnost organismu vůči nepříznivým činitelům prostředí, např. při práci ve velmi těžkých klimatických podmínkách, spojených s podchlazením nebo přehřátím organismu, při zacházení s toxickými nebo infekčními látkami. Bylo pozorováno snížení obecné nemocnosti při denním podávání extraktu na jaře a na podzim. Při profylaktickém podávání dávky 2 ml extraktu denně se nemocnost snížila o 30-35%. Droga tedy nespecificky zvyšuje odolnost organismu proti infekcícm. Při onemocnění dětí mikroorganismy rodu Proteus byl podáván monomycin a kanamycin. Při současném podávání extraktu se významně zkracovala doba léčení proti kontrolní skupině. Extrakt měl také příznivý vliv na snížení nemocnosti lidí pracujících ve složitých klimatických podmínkách (v tropech, ve vysokohorských podmínkách, při extrémním chladu apod. Slouží i jako lék při rekonvalescenci po chorobách infekčních a z ozáření, po operacích i tuberkulóze.

Antineoplastické, radioprotektivní a detoxikační použití:
Rostlina zpomaluje rozvoj a metastazování nádorů, proto se doporučuje onkologickým pacientům. Současně zrychluje regeneraci organismu po aktinoterapii a chemoterapii. Obsahové látky neléčí přímo rakovinu, ale působí svým adaptogenním účinkem. Omezují indukci a adhezi nádoru, oslabují v řadě případů proces metastázy a zvyšují účinek antineoplastik (velmi účinně např. u rakoviny rtu). Mají ochranný vliv při radiotrapii, po chirurgickém výkonu se rány zavírají dříve (zhruba za jeden měsíc proti původním dvěma měsícům). Extrakt se rovněž úspěšně uplatnil při léčbě rakoviny močového měchýře (thio-Tepa kombinovaná s hloubkovou radioterapií). Zlepšil se celkový fysický stav pacientů, nálada a chuť k jídlu. U řady inoperabilních nádorů, kdy se pacient nachází v infaustním stavu, ulehčuje stav. Lze říci, že eleuterokok zvyšuje toleranci na farmaka, což umožňuje zvyšovat jejich dávky. Obnova hladiny leukocytů, pozorovaná po jeho aplikaci, dovolovala zahájit novou kůru chemoterapeutikem dříve, než je to obvyklé. Detoxikační efekt byl sledován na pacientech, ktrým byl aplikován thiofosfamid a perorálně 5 ml extraktu. Současné podání obou přípravků snížilo hladinu leukocytů na 60%. Při současném podání extraktu navíc došlo k rychlejší normalizaci počtu leukocytů. Známé je i detoxikační působení na některé dlouho působící škodliviny, především na etylkalkohol. Detoxikačních schopností extraktu bylo také využito při léčbě chronické otravy olovem u pracovníků rudných dolů.

Použití v dermatologii:
Po 1,5 ročním užívání extraktu bylo konstatováno jeho pozitivní působení na mazotok a s ním spojené padání vlasů. V závislosti na formě onemocnění byl zvolen terapeutický postup, který u části pacientů toto padání velice zbrzdil a normalizoval činnost mazových žláz.

Ostatní účinky:
Glykosidy aktivjí tvorbu nukleových kyselin, enzymů a ostatních bílkovinných struktur. Stopové prvky doplňují chybějící minerální látky. Zvýšená tvorba bílkovin souvisí se zvyšováním množství hemoglobinu. Lihový extrakt z kořenů je zařazen do seznamu tonizujících léků SSSR a je běžně v prodeji i u nás pod názvem "Eleuterococcus extrakt". Je téměř ideálním povzbuzujícím prostředkem s minimálními vedlejšími účinky. Zlepšuje kondici a výkonnost, příznivě stimuluje funkci pohlavních žláz. Vliv současného podání eleuterokoku a vitamínu C byl sledován na zdravých jedincích. Toto podání zvýšilo citlivost pokožky k bezprostřednímu ozáření ultrafialovým světlem.

Eleuterokokus ostnatý: Kůže: Oficiální - Extrakt byl pokusně aplikován na kůži 30-40 letých žen. Měl příznivý vliv na sekreci mazu, hydrataci kůže a tvorbu vrásek. Výsledky byly lepší než při použití extraktu ženšenu. Pro dermatologické účely byl použit také extrakt z listů, upravený do formy krémů.

  • Léčivé účinky: lidové

Eleuterokokus ostnatý: GIT: Lidové - U zdravých lidí zvyšuje chuť k jídlu.

Eleuterokokus ostnatý: Kardiovaskulár: Lidové - U dárců krve bylo zjištěno, že koncentrace hemoglobinu a počet erytrocytů se obnovily po podávání extraktu za poloviční dobu než u dárců, kterým extrakt nebyl podáván. Při chorobném snížení bílých krvinek (leukopenie) v periferní krvi dochází po podání extraktu k normalizaci. Zvyšuje se hladina hemoglobinu, v krevním séru se snižuje hladina cholesterolu. Extrakt má příznivý vliv i na kardiovaskulární systém. Zvlášť dobře normalizuje hypotonii, neboť postupně, ale mírně zvyšuje arteriální tlak. Vytváří příznivé pozadí pro léčení revmatické choroby srdce, mitrální a mitrálně-aortální vady. Takovým pacientům je podáván extrakt 3x denně 20 kapek po dobu 4 týdnů. Byly prováděny i pokusy s léčením arteriosklerózy s onemocněním aorty a koronárních cév pomocí extraktu. Pacienti, kteří prodělali v minulosti infarkt myokardu, si v mnoha případech stěžují na únavu a bolesti hrudníku. U většiny z nich jsou zjišťovány příznaky srdeční nedostatečnosti a zvýšená hladina cholesterolu. Byl jim podáván 25-30 dnů extrakt z eleuterokoku v množství 25-30 kapek 3x denně v kombinaci s Validolem nebo nitroglycerinem. Již po týdenním léčení se pacienti cítili dobře, netrpěli únavou a bolestmi. Po jednom měsíci se zlepšil koronární oběh, normalizoval se arteriální tlak a snížila se hladina cholesterolu. Příznivé účinky vydržely 2-4 měsíce po léčbě. Stálejšího zdravotního stavu však bylo docíleno až po trojnásobném až čtyřnásobném opakování léčby. Eleuterokok odbourává krevní cholesterol a zpomaluje sklerotizaci cév. Zlepšuje prokrvení srdečního svalu i mozku a tím slouží jako prevence proti ischémii myokardu a náhlým mozkovým příhodám.

Eleuterokokus ostnatý: Urogenitál: Lidové - Eleuterokok stimuluje funkci pohlavních žláz.

Eleuterokokus ostnatý: Smysly: Lidové - Po podávání eleuterokoku se zlepšily počitkové prahy smyslových orgánů, zejména zraku a sluchu (látky obsažené v eleuterokoku mohou zlepšit ostrost zraku, zlepšit rozlišovací schopnost oka vůči barvám a léčit vrozenou barvoslepost).

Eleuterokokus ostnatý: Neuropsych.: Lidové - Extrakt nachází uplatnění i v oblasti duševních a nervových chorob. Užívá se při hypochondrických stavech, při neurózách a klimakterických obtížích, při nespavosti vyvolané strachem a depresích. Léčení trvá 4-5 týdnů. Lék se dávkuje po 20-40 kapkách 3x denně. Bylo zjištěno, že po takovém léčení je efekt trvalý a lék je účinný tam, kde jiná terapie selhala. Látky obsažené v eleuterokoku potlačují stresy.

Eleuterokokus ostnatý: Celkové metabolické účinky: Lidové - Extrakt má léčebné účinky i u cukrovky. Snižuje zvýšenou hladinu cukru v krvi. Po jednoměsíčním podávání 40 kapek extraktu 3x denně se snížila koncentrace cukru v krvi ze 13 mmol/l na 7,7 mmol/l a koncentrace cukru v moči se po jednom měsíci snížila ze 4% na 1%. Zlepšil se i celkový stav, slabost, únava, žízeň a svědění kůže byly podstatně nižší. Příznivě působí proti cukrovce i v kombinaci s inzulinem. Působí obdobně jako insulin, což je důležité v řadě metabolických poruch. Při diabetu se nesmí užívat přípravky s cukrem.

Eleuterokokus ostnatý: Respirační: Lidové - Lidově se eleuterokok užívá při TBC.

Eleuterokokus ostnatý: Imunitní: Lidové - Eleuterokok stimuluje imunitní funkce.

Eleuterokokus ostnatý: Ostatní: Lidové vnitřní - V některých farmakologických vlastnostech má eleuterokok vlastnosti shodné s ženšenem.
Stimulační účinky: Eleuterokok není lékem, je to stimulátor. Má biostimulační a tonizující účinky, pomáhá při zvyšování adaptačních schopností organismu, zvyšuje obranyschopnost. Je stimulátorem, který již při jednom použití zvyšuje kondici, pracovní výkonnost organismu duševní i fysickou. Nemá vedlejší škodlivé účinky. Při delším podávání se tonizující účinek projevuje nejen po podání, ale po delší dobu, která je úměrná době předcházejícího užívání. V SSSR slouží extrakt oficiálně jako tonikum, adaptogen v těžkých klimatických podmínkách, profylakticky proti infekčním nemocem, v době rekonvalescence. Užívá se i v rekonvalescenci po infekčních chorobách. U zdravých lidí působí jako povzbuzující prostředek při velké námaze, fyzickém a psychickém vypětí a přitom není zakázaným dopingem. Před výkonem mohou eleuterokok užít sportovci, pomůže také řidičům před dlouhou, náročnou cestou. Látky obsažené v eleuterokoku mohou zlepšovat účinek známých léků.
Zvýšení obranyschopnosti: Prakticky byly také potvrzeny účinky na zvýšení obranyschopnosti organismu proti škodlivým faktorům fysikálním (jeho užíváním se zvyšuje odolnost organismu proti záření jako je např. léčebné ozařování, rentgenové, ultrafialové záření), chemickým a biologickým, stejně tak na adaptační vlastnosti organismu a jeho tepelnou stabilitu. Již jednorázové použití extraktu snižuje patologické účinky chladu a zimy na minimum (organismus lépe snáší vysoké a nízké teploty). Zlepšuje adaptační vlastnosti člověka a vhodné je jeho podávání při extrémních teplotách a nedostatku kyslíku. Dále je znám jeho antinarkotický účinek vůči éteru. Byly rovněž konstatovány jeho antitoxické účinky vůči alkoholu a některým protirakovinovým lékům. Byl také vyzkoušen účinek extraktu u některých infekčních chorob a u různých invazí rakovinového onemocnění. Bylo zjištěno, že extrakt má své uplatnění i u léčení nemocí z ozáření. Po podání extraktu v kombinaci s antibiotiky se zvýšilo i přežívání pacientů po ozáření ionizujícím zářením. Útlum hematopoezy vyvolaný zářením byl po podání extraktu rychleji normalizován.
Vliv na nádorová onemocnění: Extrakt lze využít i v oboru onkologie. Bylo již prokázáno, že nádorovým onemocněním nejsou postiženi všichni lidé stejnou měrou (?? ??) a také průběh onemocnění je rozdílný. K onemocněním dochází nejčastěji, když je organismus z nějakého důvodu oslaben. Proto na rozvoj maligního procesu budou mít vliv látky, které budou v organismu vyvolávat stav nespecificky zvýšené obranyschopnosti. To se potvrdilo při experimentálním ověřování zvířat. Ukázalo se také, že při jeho podávání se zabránilo vzniku metastáz (ne tam, kde před podáváním metastázy již byly). Extrakt má vliv i na rozšiřování a růst nádorů. Eleuterokok tedy působí protirakovinově. Při rakovinných onemocněních a jejich komplexní léčbě bylo využito silného tonizačního a antitoxického účinku extraktu k tomu, aby nemocní lépe snášeli léčbu léky, které pro svoji toxicitu mají velké množství vedlejších nežádoucích účinků. Mnoha pokusy bylo prokázáno, že v terapeutických dávkách má extrakt za následek výrazné snížení toxicity chemicky vyráběných léků (cytostatik), zvláště pak škodlivého vlivu na krvetvorbu a proti vzniku metastáz. V experimentech na zvířetech bylo potvrzeno, že stresové působení, zvláště operační trauma, zvyšovalo a urychlovalo tvoření metastáz. U stejné skupiny zvířat se při podávání eleuterokoku výskyt metastáz zmenšoval. Spojení protistresových účinků s adaptogenními může vyvolat zvýšenou protinádorovou odolnost organismu. Další vážný důvod použití této rostliny je to, že působí proti vzniku nádorů a u pacientů, kteří měli nádory bylo zjištěno, že nenastaly recidivy. Při ionizujícím záření je možno zvýšit dávky ozáření, využije-li se uvedených vlastností extraktu. Zvyšuje radioresistenci organismu a pomáhá tak snášet vysoké dávky ozáření bez těžkých následků. Extrakt je léčebný prostředek proti ozáření, to vše spolu s adaptogenním účinkem zvyšuje celkovou odolnost organismu a nedělá z něho lék na léčení rakoviny, ale lék velmi potřebný pro nemocné rakovinou. I když uvedené výsledky léčby extraktem jsou nadějné a významné, přesto ještě zdaleka nebyla prozkoumána celá šíře možností použití tohoto vynikajícího a poměrně všestranného prostředku.
Fytopreventivum: Eleuterkokoková tinktura je využívána v prevenci proti virům chřipky a u těch, kdo chřipkou onemocněli, měla choroba lehčí a kratší průběh. U starších lidí rozumné užívání eleuterokoku upravuje tlak a tep, zlepšuje spánek, zvyšuje vitalitu, lidé se cítí vyrovnaně, jsou spokojeni, mají zájem o aktivní činnost. Je také doporučován při rekonvalescenci po těžkých nemocech a po operacích. Všichni autoři popisující účinky eleuterokoku se sjednocují na jeho omezeném užívání jeden, maximálně dva měsíce v roce u zdravých lidí. Lze doporučit jeho užívání před tělesnou či duševní námahou. Podle zkušenosti stačí 1x denně 15 kapek přibližně 3 dny před zátěží organismu. Při těchto dávkách byl pozorován zlepšený výkon, lepší nálada, podstatné snížení potřeby spánku na 5-6 hodin a přesto po probuzení se dostavil pocit svěžesti (a hladu). Také se zlepšila paměť. Při sledování komponentů bylo prokázáno, že jeden glykosid má antivirový účinek, zvláště v přírodním léčivém komplexu. Interferon - zázračný lék je ovšem velmi drahý, a přitom čertův keř je jeho induktorem. Možné je sečíst obě složky, první bude sloužit jako výkonné cytostatikum a druhá jako imunomodelátor. Velmi významným se jeví podávání eleuterokoku před náročnými operacemi, kdy nenastávají poruchy vodní a elektrolytové rovnováhy v organismu, u dětí např. nebyly zaznamenány poruchy v průchodnosti střev apod. Lidově se eleuterokok užívá při zánětech.

  • Skupinové účinky dle Lékopisu:

PROFYLAKTIKUM, ADAPTOGEN, ANALEPTIKUM, STIMULANS, ANABOLIKUM, ROBORANS, ANTIANEMIKUM, ANTIDIABETIKUM, ANTISKLEROTIKUM.

Eleuterokokus ostnatý: Homeopatie: Pro homeopatické využití se používá vyráběný extrakt Eleuterosan. Ten je ale pro řadu případů příliš koncentrovaný a proto jej pro homeopatické použití ředíme až do petence D3, ve kterém se také nejběžněji používá, v menší míře i v potenci D2. Obecné dávkování je 3krát denně 20 kapek, před jídlem, po dobu 14 dní. Pak doporučujeme kůru na 14 dní přerušit a poté užívat znovu. Celková doba užívání by neměla být delší než pět čtrnáctidenních cyklů, tedy dva a půl měsíce za rok. Aplikace je v podstatě stejná jako v alopatii, pouze účinnost je mírnější. Ředěná tinktura se ve většině případů, zejména u těžkých onemocnění, ukazuje jako vhodnější.

Eleuterokokus ostnatý: Poznámky: Rostlina je perspektivní z hlediska terapie i prevence některých chorob. Droga pochází z aralkovitého keře, který roste na Dálném východě a dá se pěstovat i u nás. Ve své domovině se používá jako náhrada za Žen-šen. Svůj význam má i v parfumerii. U hospodářských zvířat řada výsledků pokusů ukazuje na zvýšení přírůstků i užitkovosti. Např. u slepic se přidávání 1 ml extraktu z kořenů do 1 kg krmiva zvýšila snáška vajec o 17,2% a hmotnost vajec o 13,5%. U prasete se zvýšily přírůstky až o 24%. Obdobné výsledky byly získány u přírůstků a plodnosti skotu, ve snůšce včel apod. Jiné názvy: devil´s shrub, shigoka, touch-me-not.

Přehled preparátů a léčivých rostlin ve výzkumu protinádorové a imunomodelující aktivity:
Rantarin - extrakt z parohů severského jelena
Saitarin - extrakt z parohů jelena sajgaka
Chalourantin - extrakt ze suché tuniky ascidi
Lentinan - polysacharid získaný z Lentinus edodes
Čaga - houba na břízách (rezavec šikmý) - zlepšuje stav se zhobnými novotvary, zvláště žaludečními
Mumio - psyskyřice ze skal (afganistan apod.) stimulující silně obranyschopnost a brzdící některé typy nádorů
Žen-šen - preparáty mají různé vlastnosti, záleží na původu.
I mnohé další rosliny a houby mají silně stimulující vlastnosti. Nejvíce perspektivní metoda léčby rakoviny se jeví, vzhledem ke škodlivým faktorům, zvyšování obranyschopnosti organismu, kterým souhrnně říkáme adaptogeny - prostředky nespecifickým způsobem zvyšující obranyschopnost organismu. Do této skupiny jsou zahrnovány různé výtažky z rostlin: třapatka nachová, žen-šen, klanopraška, rozchodnice a další, některé preparáty živočišného původu, výtažky z hub apod.

Eleuterokokus ostnatý: Toxicita a nežádoucí účinky: Glykosidy eleuterokoku projevují velmi nízkou toxicitu. Dosud není znám případ smrtelné otravy. Studiu subakutní toxicity a mutagenity byly podrobeny také listy a stolony ve fromě vodného a etanolového extraktu. Při těchto pokusech se objevily určité změny v séru a hmotnosti orgánů, ale histopatologické změny nebyly nalezeny. Negativní byla také mutagenita. Vedlejší účinky jsou tedy pozorovány velmi zřídka. Jen několik pacientů pociťovalo bezprostředně po požití extraktu ospalost a malátnost, což lze vysvětlit krátkodobou hypoglykémií. Je proto lépe užívat extrakt po jídle a zapít oslazeným čajem, nebo sníst kousek cukru resp. zákusek. U některých jedinců se může po delším užívání či zvýšeném dávkování projevit předrážděnost, nespavost s únavou, proto se nemá tento lék užívat krátce před spaním. Někdo je na některé látky eleuterokoku alergický a nemůže ho užívat. Při poruchách spánku nebo příznacích deprese je nutno léčbu přerušit. Obecně je možno říci, že na každého nepůsobí eleuterokok stejně. Mohou se vyskytnout průjmy, nekoncentrovanost, snížení krevního tlaku, tím nastane rozmazané vidění a bolesti hlavy, nespavost, nervozita, vyrážky na kůži, krvácení z dělohy aj. V západních publikacích se objevují názory, že užívání stimulátorů (ženšen, klanopraška, leuzea, eleuterokok) může u některých lidí vyvolat "ženšenovou nemoc" - což je vyvolání opačných účinků, než pro které je rostlina užita. Všichni autoři popisující účinky eleuterokoku se sjednocují na jeho omezeném užívání jeden, maximálně dva měsíce v roce u zdravých lidí. Lze doporučit jeho užívání před tělesnou či duševní námahou. V době relativního klidu eleuterokok raději neužívat, protože na každého působí trochu jinak. Vyvolává pocit hladu, tím povzbuzuje chuť k jídlu a může způsobit zvýšení tělesné váhy. Kombinace s jinými přípravky bez domluvy s lékařem může být až nebezpečné - nesnáší se s výtažky z náprstníku, s hexobarbitalem, ale i s vitamínem C, B1 a B2.

Eleuterokokus ostnatý: Kontraindikace: Droga a její výtažky se nemají podávat při akutních infekčních chorobách a horečnatých stavech, srdečních chorobách (infarkt myokardu), vážnějších poruchách srdečního rytmu a při zvýšené senzitivitě organismu. Těžší formy hypertenze vyžadují opatrnost při dávkování. Přípravky nejsou určené dětem. V případě alergie je třeba ukončit podávání. Nekombinovat s pravým ženšenem. Neužívat dlouhodobě (kromě tinktury) - maximálně 3 týdny.

Užívání

Užívání: 1 pol. lžíci přelít 0,5 l vařící vody, vyluhovat 30 min popíjet 1 x denně.


Možnosti užívání bylin:

Nálev – připravené bylinky polijeme vařící vodou – přikryjeme – necháme 5 – 10 minut máčet – nikdy nevařit !!! 
Odvar – byliny vložíme do studené vody – za stálého míchání vaříme stanovenou dobu – odstavíme popř. scedíme 
Zápar – byliny vhodíme do vařící vody – přikryjeme a 5 minut mírně povaříme 
Macerát – byliny zalijeme studenou vodou – necháme 

Vnitřní užití:
I když se droga může užívat ve formě vodného výluhu nebo prášku, farmakokineticky nejúčinnější glykosidy se nejlépe zachovají v lihovém extraktu. V terapii se používají standartizované výtažky.
Působení vitamínu C neutralizuje účinek eleuterokoku. Tři hodiny před a po užití eleuterokoku neužíváme vitamín C.
Doporučuje se lék nasazovat postupně, na konečnou dávku postupně přecházet, protože by se mohly objevit i projevy intolerance - vnitřní třes, nepokoj, předrážděnost apod.
V současné době se u nás vyrábí přípravek Eleuterosan.
Extractum eleuterococci fluidum (standartizatum) - tekutý extrakt - je výtažek z drogy v 40% alkoholu. Užívá se 2-3x denně v dávce 20-40 kapek půl hodiny před jídlem. U dětí je dávkování 1 kapka 2x denně. Léčba trvá 25-30 dní. Může se opakovat až po půl roce (minimální nutná přestávka je 1-2 týdny).
Při krátkodobém podávání zdravým jedincům podle zkušenosti stačí 1x denně 15 kapek přibližně 3 dny před zátěží organismu. Při těchto dávkách byl pozorován zlepšený výkon, lepší nálada, podstatné snížení potřeby spánku na 5-6 hodin a přesto po probuzení se dostavil pocit svěžesti (a hladu). Také se zlepšila paměť.
Nebo:
Pro vlastní potřebu se připravuje lihový extrakt z kořenů, kterého se používá 10-15 kapek denně, při diabetu až 40 kapek. S ohledem na obsah účinných látek by však bylo vhodnější využívat "kůry" stonků, zatím však chybí dostatek zkušeností.
Nebo:
Přípravky jsou k dispozici ve formě prášku, čajoviny, tinktury, kapslí, tablet a silice. Doporučuje se dávkovat přípravky 500 až 2000 mg 3krát denně, tinkturu 10-20 kapek nalačno 2-3krát denně, maximálně 2 měsíce v roce, většina expertů doporučuje nejvíc 3 týdny.
Přípravky a použití v humánní terapii:
Pro terapeutickou praxi se používá standartizovaný extrakt ze suchých kořenů, připravený 33% lihem. Je to čirá až mírně opalizující tmavě hnědá kapalina, charakteristického kořenného zápachu a chuti.
Byly navrženy indikační oblasti, v nichž se uplatňuje jako hlavní terapeutický prostředek (v případě lehčích stavů chorob) nebo jako adjuvans (u těžších forem onemocnění spolu s dalšími farmaky), a to:
1. při léčbě neuróz, neurastenií, psychoastenií, pseudoneurastenií, hypochondrie, klimakterických poruch psychiky, stařeckých a arteriosklerotických psychóz,
2. při onemocnění kardiovaskulárního systému: arteriosklerózách, hypotenzi, revmatických poškozeních srdce,
3. při léčbě diabetu,
4. při léčbě přepracovanosti, vyčerpání, rekonvalescenci, pooperačních stavech,
5. jako profylaktický prostředek při infekčních chorobách respiračního systému (chřipka, pneumonie) a profesionálních chorobách pracovníků vystavených nepříznivým vlivům fysikálního nebo psychického charakteru (prevence hypertenze a změn sluchu a zraku).
Kontraindikace: Horečnaté stavy, hypertensní krize, čerstvý infarkt myokardu.
Vedlejší účinky: Jsou při léčbě pozorovány ojediněle. U malého počtu pacientů se objevuje bezprostředně po aplikaci pocit zemdlenosti nebo ospalost, což je vysvětlováno krátkodobou hypoglykémií. V takových případech se doporučuje přípravek použít na kostce cukru. Někdy jsou na začátku léčby pozorovány krátkodobé poruchy spánku. Opatrnosti je třeba u hypertoniků.
Dávkování: 3x denně 20-40 kapek před jídlem, u dětí 2x denně podle stáří (1 kapka/rok). Doba léčby je 25-30 dní, opakování je možno provést s 1-2 týdenní přestávkou.
Přípravek: Extractum Eleutherococci fluidum Medexport (50 ml).
V SSSR se vyrábí tonizující nealkoholický nápoj "Eleuterokok", což je mandarinková limonáda doplněná výtažkem z eleuterokoku a lékořice.

Popis

Složení: Eleutherococci radix. 

Eleuterokok kořen 40g
Eleuterokok kořen 40g